Förverkande

Förverkande innebär att åklagaren eller domstolen beslutar att den vinst som uppstått hos en dömd brottsling till följd av brottet, ska utges till staten eller förstöras. Om det är fråga om till exempel en bil kan istället bilens värde förklaras förverkat. Även föremål som utgjort hjälpmedel för att genomföra ett brott kan förklaras förverkat.