Förverkande

Förverkande innebär att åklagaren eller domstolen beslutar om den vinst som uppstått hos en dömd brottsling till följd av brottet. Beslutet behandlar huruvida vinsten ska bli given till staten eller bli förstörd. Om det är fråga om till exempel en bil kan istället bilens värde bli förklarat förverkat. Även föremål som utgjort hjälpmedel för att genomföra ett brott kan bli förklarat förverkat.