Global Compact

Global Compact är ett icke-bindande FN-initiativ vars syfte är att globalt mobilisera näringslivet för en bättre och mer hållbar framtid. Det sker genom att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsfrågor, miljö och korruption för företag. Initiativet blev tillkännagivet under 1999 års World Economic Forum och blev lanserat år 2000. Det är världens största hållbarhetsinitiativ för företag med fler än 10 400 företag från 173 länder involverade.

Tio principer för hållbart företagande

Global Compact består av tio principer för ett hållbart företagande och har två huvudmål. Det första är att göra de tio principerna till en naturlig del av arbetet för företag världen över. Det andra är att vara en katalyserande kraft i arbetet mot bredare FN-mål, exempelvis mot de globala målen för hållbar utveckling.

Principerna ett till nio kretsar kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsfrågor och miljö. Därefter följer den tionde principen, som handlar om antikorruption och anger att företag ska arbeta mot korruption i alla dess former. Det inkluderar bland annat utpressning och mutor. Denna tionde princip blev tillagd 2004 och var alltså inte en av principerna när Global Compact först blev lanserat.

Här går det att läsa mer om Global Compact och dess relation till antikorruptionsarbetet.

Global Compact i Sverige

I Sverige finns ett nationellt Global Compact-nätverk som arbetar med att stärka implementeringen av principerna hos de svenska medlemmarna. Global Compact Network Sweden har fler än 300 anslutna svenska företag och organisationer, och du hittar deras hemsida här.