Handel med inflytande

Handel med inflytande innebär att en person lämnar, utlovar eller erbjuder en muta till en mellanhand. Syftet är att mellanhanden ska påverka en person som utövar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling. Brottet blev infört i svensk lagstiftning i samband med reformeringen av nuvarande mutbrottslagstiftning år 2012.

Påföljd för handel med inflytande

Handel med inflytande är reglerat i svensk straffrätt i brottsbalken 10 kap. 5 d§. Straffet för handel med inflytande av normalgraden är böter eller fängelse högst två år.