Handel med inflytande

När en person lämnar, utlovar eller erbjuder en muta till en mellanhand för att mellanhanden ska påverka en person som utövar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling kallas det för handel med inflytande. Brottet infördes i svensk lagstiftning i samband med reformeringen av nuvarande mutbrottslagstiftning år 2012. Det saknas fortfarande domstolspraxis avseende brottet.

Påföljd för handel med inflytande

Handel med inflytande regleras i svensk straffrätt i brottsbalken 10 kap. 5 d§. Straffet för handel med inflytande av normalgraden är böter eller fängelse högst två år.