Näringsförbud

Näringsförbud innebär att en person förbjuds från att driva näringsverksamhet. Beslutet tas av domstol och upprätthållandet övervakas av kronofogden. Den som får näringsförbud måste omedelbart sluta med all näringsverksamhet, förbjudna uppdrag ska avvecklas och nya företag får inte startas.

Mutbrott kan medföra näringsförbud

Den som döms för mutbrott kan meddelas näringsförbud, under förutsättning att denne grovt har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamheten och ett sådant förbud är påkallat från allmän synpunkt.