Näringsförbud

Näringsförbud innebär att en person blir förbjuden från att driva näringsverksamhet. Beslutet blir taget av domstol och upprätthållandet ska Kronofogden övervaka. Den som får näringsförbud måste omedelbart sluta med all näringsverksamhet. Personen måste därför avveckla förbjudna uppdrag och får inte heller starta nya företag.

Mutbrott kan medföra näringsförbud

Domstolen kan meddela näringsförbud till den som blivit dömd för mutbrott, under förutsättning att denne grovt har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamheten. Det gäller också att ett sådant förbud är påkallat från allmän synpunkt.