Offentlig upphandling

Alla upphandlande myndigheter och enheter måste vid sina inköp förhålla sig till reglerna om offentlig upphandling. Dessa regler är baserade på EU-direktiv och framtagna för att säkerställa tillvaratagande av konkurrensen på marknaden. De ska också säkerställa ett effektivt användande av skattemedel och att offentliga inköp sker fritt från korruption. Upphandlingar ska därför ske öppet och utifrån objektiva hänsyn. Omotiverad särbehandling av leverantörer får inte förekomma.

Regler och stöd vid offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten ger stöd inom området för offentlig upphandling. Konkurrensverket utövar tillsyn inom upphandlingsområdet. Via deras respektive hemsidor kan du läsa mer om reglerna för offentlig upphandling.

Stora summor pengar – större korruptionsrisker

I Sverige blir årligen upphandlingar för mer än 600 miljarder kronor genomförda. Offentlig upphandling har därmed stor påverkan på samhället. Offentlig upphandling är särskilt riskutsatt ur ett korruptionshänseende. Bland annat mot bakgrund av de stora pengasummorna som blir omsatta och de många kontakterna mellan privat och offentlig sektor. Upphandlingsmyndigheten har i samverkan med Institutet Mot Mutor tagit fram ett stöd för att förebygga korruption i inköpsprocessen.