Penningtvätt

Penningtvätt avser processen att ”tvätta rent” pengar som kommer från illegal verksamhet, till exempel genom mutbrott, trafficking, skattebrott och narkotikabrott. Detta kan ske genom slussning via så kallade skalbolag och ofta används banksystemet. Alla banker i Sverige måste därför följa lagen (2018:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering. Mer information om penningtvätt och vilka lagar och regler som gäller hittar du hos Bankföreningen.