Sextortion

Sextortion, förkortning för sexual extortion, är en form av utpressning genom sexuella tjänster. Exempel på sextortion är att en person, istället för att betala mutor i form av pengar, under tvång utför sexuella tjänster. Detta för att till exempel få tillgång till vård, bra skolbetyg eller godkända tillstånd. Sextortion är en vanlig form av korruption i vissa delar av världen. Ofta är det ett alternativ för fattiga familjer som inte har råd att betala mutor i form av pengar. Dessutom drabbar sextortion främst kvinnor och unga flickor.