Sextortion

Sextortion, förkortning för sexual extortion, är en form av utpressning genom sexuella tjänster. Exempel på sextortion är att en person, istället för att betala mutor i form av pengar, tvingas utföra sexuella tjänster för att exempelvis få tillgång till vård, bra skolbetyg eller godkända tillstånd. Sextortion är en vanlig form av korruption i vissa delar av världen och ofta ett alternativ för fattiga familjer som inte har råd att betala mutor i form av pengar. Sextortion drabbar främst kvinnor och unga flickor.