Skatteflykt

Skatteflykt är precis vad det låter som – ett agerande för att undvika beskattning. Exempel på skatteflykt är upprättande av falska deklarationer i syfte att betala mindre eller ingen skatt. Skatteflykt kan innebära att lag (1995:75) mot skatteflykt blir aktuell. Vill du veta mer om skatteflykt finns information hos Skatteverket.