State Capture

State capture (statsövertagande) är en typ av politisk korruption som innebär att privata intressen har inflytande som kan påverka statsapparaturen. I jämförelse med statens intressen så får privata intressen en högre prioritering. Dessa intressen prioriteras därför framför statens intressen.