Svängdörrsproblematik

I samband med att en person övergår från anställning i offentlig sektor till privat sektor kan så kallad svängdörrsproblematik uppstå. Det kan också uppstå åt andra hållet, om än mer sällan. Problematiken har ytterst sin grund i potentiella intressekonflikter. Det kan bland annat handla om erbjudanden om anställning från en privat arbetsgivare som kan påverka beslutsfattandet som offentliganställd. Det kan också vara att den tidigare anställningen skapar genvägar in till det offentliga efter avslutad anställning.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har i en studie behandlat svängdörrsproblematik i staten.

Sedan juli 2018 finns också en lag (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet. Lagen reglerar vad som gäller när statsråd och statssekreterare byter sida och ger möjlighet att i vissa fall utfärda en karens innan anställningsbyte.