Svängdörrsproblematik

I samband med att en person övergår från anställning i offentlig sektor till privat sektor (eller, fast mer sällan, åt andra hållet) kan s.k. svängdörrsproblematik uppstå som ytterst har sin grund i potentiella intressekonflikter. Det kan dels handla om erbjudanden om anställning från en privat arbetsgivare som kan påverka beslutsfattandet som offentliganställd och dels att den tidigare anställningen kan skapa genvägar in till det offentliga efter avslutad anställning.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har i en studie behandlat svängdörrsproblematik i staten.

Sedan juli 2018 finns också en lag (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet. Lagen reglerar vad som gäller när statsråd och statssekreterare byter sida och ger möjlighet att i vissa fall utfärda en karens innan anställningsbyte.