Trolöshet mot huvudman

Trolöshet mot huvudman innebär att en person som förvaltar ett förtroende gentemot en annan person (huvudman) missbrukar detta vilket leder till att huvudmannen tar skada. Personen kan ha haft till uppgift att för huvudmannen sköta en ekonomisk angelägenhet eller självständigt hantera en kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av en sådan angelägenhet eller uppgift.

Trolöshet mot huvudman brukar räknas till korruptionsbrott och regleras i brottsbalken.