Trolöshet mot huvudman

Trolöshet mot huvudman innebär att en person som förvaltar ett förtroende gentemot en annan person (huvudman) missbrukar detta. Det leder i sin tur till att huvudmannen tar skada. Personen kan exempelvis ha haft till uppgift att för huvudmannen sköta en ekonomisk angelägenhet eller självständigt hantera en kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av en sådan angelägenhet eller uppgift.

Trolöshet mot huvudman brukar bli räknat till korruptionsbrott och är reglerat i brottsbalken.