Uteslutning

En konsekvens vid korruptionsöverträdelser är risken för att bli utesluten från möjligheterna att delta i upphandlingar. Enligt 10 kap. 1 och 2 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) kan en leverantör bli utesluten vid korruptionsöverträdelser. Konkurrensverket har i en rapport beskrivit reglerna närmre.

Världsbankens svarta lista

Uteslutning är även en av Världsbankens sanktioner mot företag som agerar korrupt eller bedrägligt. Vid uteslutning hos Världsbanken kan företaget därför inte ansöka om deltagande i något av Världsbankens projekt. Världsbanken publicerar dessutom alla uteslutna företag offentligt på sin hemsida. Deras årliga rapporter om sanktionssystem finns att läsa här.