Uteslutning

En konsekvens vid korruptionsöverträdelser är risken för att uteslutas från möjligheterna att delta i upphandlingar. Enligt 10 kap. 1 och 2 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) kan en leverantör uteslutas vid korruptionsöverträdelser. Konkurrensverket har i en rapport beskrivit reglerna närmre.

Världsbankens svarta lista

Uteslutning är även en av Världsbankens sanktioner mot företag som agerar korrupt eller bedrägligt. Vid uteslutning hos Världsbanken kan företaget inte kan ansöka om deltagande i något av Världsbankens projekt. Uteslutna företag publiceras offentligt här. Världsbankens årliga rapporter om sanktionssystem finns att läsa här.