Utpressning

Utpressning innebär att någon genom olaga tvång tvingar någon annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen eller skada för den tvingade eller någon i den tvingades ställe. Ett exempel på utpressning är att gärningsmannen kräver pengar för att inte polisanmäla eller berätta för media att någon har begått ett brott.

Korruption och utpressning

Utpressning och korruption är i vissa fall två sidor av samma mynt eftersom båda kan användas för att sätta press på exempelvis nyckelpersoner i en organisation eller komma åt information. Brottsförebyggande rådet (Brå) uppmärksammar detta, bland annat i rapporten Korruption i myndighetssverige, och framhåller att korruption är mer genomtänkt, osynligt och framåtsyftande än utpressning. Brå:s studier har visat att det främst är yngre personer i gängmiljöer som använder sig av utpressning, medan aktörer inom de mindre synliga nätverken, som har en större identitet av att vara affärsmän, föredrar korruption.

Vad är straffet för utpressning?

Utpressning regleras i svensk straffrätt i brottsbalken 9 kap 4 §. Straffet för utpressning av normalgraden är böter eller fängelse högst två år.