Överenskommelser mot korruption

Överenskommelse för att motverka mutor och korruption inom den offentlig finansierade bygg- och fastighetssektorn

För att säkerställa att det finns ett gemensamt synsätt för såväl beställare som entreprenörer/leverantörer inom bygg och fastighetssektorn, har en arbetsgrupp bestående av representanter från Byggföretagen, Byggherrarna, JM AB, NCC AB, Peab AB, Skanska Sverige AB, SKR, Veidekke Sverige AB med stöd av Institutet Mot Mutor tagit fram en överenskommelse. Målsättningen med överenskommelsen är att ge praktisk hjälp för att göra rätt genom exempel och etisk vägledning för leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn.

Läs överenskommelsen här (bygg- och fastighetssektorn)

Läs den engelska översättningen här (in English)

Överenskommelse för att motverka mutor och korruption inom vård, omsorg och personlig assistans

Sveriges Kommuner och Regioner, Vårdföretagarna och Fremia har med stöd av IMM tagit fram en överenskommelse för att motverka mutor och korruption inom vård, omsorg och personlig assistans. Överenskommelsen skapar en ram inom vilken aktörer kan agera och mötas i enlighet med lagar och undvika att hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåtet uppstår. Genom överenskommelsen har respektive part åtagit sig att sprida kunskap om och verka för att aktörer i sektorn tillämpar den.

Läs överenskommelsen här (vård, omsorg och personlig assistans)

Läs den engelska översättningen här (in English)

E-learning: Antikorruptionsskolan

Se utbildningsfilmerna om Överenskommelsen (YouTube)

Läs det samlade utbildningskitet här