Nyheter

Fem antikorruptionstips i kristider

25 juni 2020

Kriser bidrar till stora utmaningar i samhället, och så även för antikorruptionsarbetet. Korruptionsriskerna ökar när kontroller förbigås och snabba beslut fattas för att säkra företags och människors överlevnad. Men hur kan man arbeta för att minska risken för oegentligheter under kristider? Institutet Mot Mutor (IMM) ger fem konkreta antikorruptionstips.

Korruption hittar nya sätt att ta sig uttryck, inte minst i kristider. Det är därför viktigt att alltid arbeta med förebyggande åtgärder mot korruption för att minska riskerna. Kriser som den nuvarande pandemin utgör en grogrund för korruption och sätter det etiska ledarskapet på prov. För att på allvar bidra till att hantera de negativa effekter som pandemin medför måste korruptionsbekämpning tas på allvar. De etiska övertramp som görs idag kan också vara fröna till framtida rekordböter. Om detta skrev IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén i en debattartikel i Sydsvenskan i slutet av maj.

För att ge en överskådlig bild av vad företag kan tänka på i kristider har IMM tagit fram en infografik med fem konkreta tips. Där lyfts vikten av att ledningen tydligt kommunicerar vikten av antikorruption och att vara kreativ i genomförandet av utbildningar, kommunikation och avstämningar när dessa måste ske digitalt och på distans. Vidare bör riskutvärderingen uppdateras utifrån den nya situationen, tredjepartskontrollerna behållas men anpassas samt eventuella avvikelser från standardförfaranden dokumenteras.

– Vi är nu mitt uppe i en pandemi som ingen riktigt kunnat ana omfattningen av. Den har påverkat alla organisationer i mer eller mindre utsträckning och många har fått ställa om verksamheten helt. Här är det viktigt att antikorruptionsarbetet inte glöms bort och att riskbedömningar sker utifrån de nya förutsättningarna. Utan ett uppdaterat och stärkt antikorruptionsarbete riskerar oegentligheter och korruption att flöda fritt, vilket kommer få långtgående konsekvenser även efter att pandemin ebbat ut, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

IMM har också vidtagit aktiviteter för att stötta i antikorruptionsarbetet under denna kristid. I april samlades IMM stödjande medlemmar till ett digitalt rundabordssamtal där huvudtemat var antikorruption i kristider.

Under maj anordnade IMM även två webbinarier om korruption kopplat till den rådande pandemin. Tillsammans med Näringslivets internationella råd (NIR) anordnades webbinariet Old risks and the new normal: thinking about anti-corruption and business ethics during the coronavirus crisis and beyond, ett samtal med den internationella antikorruptionsexperten José R. Hernandez  modererat av Natali Engstam Phalén.

I samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arrangerades också ett webbinarium om hur kommuner och regioner ska hantera givmildhet och gåvor från företag och organisationer. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist SKR och Cecilia Berglin, handläggare SKR deltog med expertkunskap.

Klicka här för att se infografiken>