Nyheter

Föreslaget tillägg om förebyggande åtgärder i Kod mot mutor

30 september 2019

Efter ytterligare synpunktsinhämtning har kodrevisionsgruppen valt att lägga till ett avsnitt om förebyggande åtgärder i Kod mot mutor, som är förslaget till ändring i Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet (Näringslivskoden).

Avsnittet om Förebyggande åtgärder föreslås lägga till som avsnitt III i Kod mot mutor.

Om du vill lämna synpunkter på tillägget, eller på det reviderade förslaget, kan du skicka ett mejl till info@institutetmotmutor.se.
 

Klicka här för att läsa tillägget Förebyggande åtgärder>

Klicka här för Kod mot mutor – reviderat förslag>