Nyheter

IMM publicerar rättsfallssamling med 2017 års mutbrottsdomar

28 januari 2018

Rapporten, där samtliga mutbrottsdomar år 2017 sammanfattas, slår fast att 27 rättsfall om mutbrott ledde till fällande dom.

Det är en tydlig ökning jämfört med år 2016 då det totala antalet domar rörande mutbrott var 15 stycken. Flest fällande domar återfinns i sektorerna vård och omsorg, ordningsmakt samt transport och fordon

– Att många döms säger egentligen inte så mycket om omfattningen av mutor i just den sektorn. Det kan lika gärna vara en indikator på att man inom dessa sektorer är mer medvetna, lyhörda och försöker stävja mutbrotten, säger Natali Phalén. De sektorer som är i topp har dock alla drag som gör de särskilt känsliga ur mutbrottshänseende, fortsätter Natali Phalén.

Under året meddelades inga mutbrottsdomar baserat på bestämmelsen om vårdslös finansiering av mutbrott, vilket innebär en fortsättning på trenden med noll domar för det brottet sedan dess införande för snart sex år sedan.

I korthet innebär bestämmelsen att näringsidkare måste vara försiktig med att lämna pengar eller andra tillgångar till sina ombud, agenter, samarbetspartners eller andra representanter så att medlen inte används till mutor.

– Syftet är så klart att motverka användningen av olika typer av mellanhänder som begår själva mutbrottet och säkerställa att företag har kontrollsystem för att förhindra användning av mutor. Noll domar måste betraktas som ett misslyckande, särskilt mot bakgrund av att svenska företag verkar på svårt korruptionsutsatta marknader. Det är problematiskt att det saknas vägledande avgöranden för vilka krav bestämmelsen i praktiken uppställer, säger Natali Phalén.

– Det finns brister i lagstiftningen, polisen har inte tillräckligt med resurser för att kunna jobba systematiskt mot dessa brott och den företagsbot man riskerar om man avslöjas har ett tak på tio miljoner kronor. Därmed är risken att åka fast låg och konsekvensen blir inte heller speciellt kännbar när det rör sig om större affärer, säger Natali Phalén.

>> Rättsfallssamlingen finns tillgänglig här