Nyheter

Några av vårens kurser och föreläsningar

4 maj 2013

IMM deltar som föreläsare i många olika typer av kurser/föreläsningar och utbildningar inom området medvetenhet kring och förebyggande av muta och korruption. Nedan finns länkar till några av de tillfällen där vi deltar under våren. Vi genomför också utbildningar riktade mot specifika verksamheter vilka inte presenteras nedan. Har du intresse av en utbildning eller föreläsning inom området är du välkommen att höra av dig.

Stockholm 29 maj – Frukostseminarium
Stockholms Handelskammare – Så skapar vi ett ännu vassare regelverk mot korruption

Stockholm 28-30 maj 2013 – Controllerutbildning
Far Akademi – Mutbrott och andra ekonomiska oegentligheter


Stockholm 4 juni 2013- Frukostseminarium

Swecare Foundation – Frukostseminarium om korruption

 

Stockholm 13-14 juni 2013 – För en rättssäker och affärsetisk offentlig förvaltning

 

 

sipu-1