Nyheter

Ny studie visar att svenskarna värderar etik högre än lön på arbetsplatsen

15 april 2019

Nordic Business Ethics Network har genomfört en undersökning där anställda i Sverige, Finland och Norge har svarat på frågor kopplat till etik på arbetsplatsen. Den 9 april presenterades studien på ett seminarium anordnat av Nordic Business Ethics Network, i samarbete med Mannheimer Swartling, Forensic Risk Alliance och Institutet Mot Mutor (IMM). IMM:s generalsekreterare Natali Phalén deltog i ett panelsamtal och belyste bland annat vikten av att våga prata om och rapportera oegentligheter på arbetsplatsen.

– Korruptionsrisker och etiska dilemman är något som alla organisationer ställs inför. Det är viktigt att kartlägga vilka risker som finns inom verksamheten och att säkerställa att alla anställda vet hur de ska agera när en sådan situation uppstår. Man måste samtidigt vara ödmjuk inför att det är svårt i praktiken, vilket tydliggör vikten av en öppenhetskultur och att löpande diskutera vad som är rätt och fel, säger Natali Phalén.

Studien omfattar svar från anställda inom 500 företag i respektive land. På frågan om hur viktigt det är att arbetsgivarens affärsidé är etisk ansåg 87 % av de svenska respondenterna att det var viktigt för dem. Hela 93 % ansåg att etiska affärsmetoder, såsom en transparent verksamhet, rättvis behandling och sunt ledarskap, var viktigare än andra faktorer som exempelvis lön, karriärmöjligheter och arbetsuppgifter.

– Studien betonar hur hög efterfrågan det är på etik. Att skapa en god organisationskultur där anställda känner sig trygga med både verksamheten och på arbetsplatsen är något som gynnar både personal och företaget. Det finns studier som visar att ett högt förtroende på arbetet även leder till en ökad lönsamhet för företaget, vilket gör etik- och hållbarhetsarbetet till en riktig win-win situation för företag, säger Natali Phalén.

Du kan läsa studien i sin helhet här.