Nyheter

Parul Sharma utsedd till ny generalsekreterare för Institutet Mot Mutor

17 juni 2024

Institutet Mot Mutor (IMM) har glädjen att meddela att Parul Sharma, som för närvarande är tillförordnad generalsekreterare, från den 2 september tar över rollen som ordinarie generalsekreterare. Hayaat Ibrahim, som har varit föräldraledig de senaste månaderna, återvänder till Advokatfirman Vinge. Styrelsen tackar Hayaat Ibrahim för hennes värdefulla insatser som generalsekreterare sedan 2020.

Parul Sharma har en imponerande bakgrund inom hållbarhets- och compliancearbete med fokus på högriskmarknader och branscher. Hon har tidigare haft ledande positioner på Sandvik, Advokatfirman Vinge, Stora Enso och EU-kommissionen. Parul har författat en rad böcker inom ämnen som hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Hennes djupa kunskap inom juridisk rådgivning, särskilt med fokus på korruptionsbekämpning i samband med den hållbara utvecklingen, har redan haft en positiv inverkan på IMM under hennes tid som tillförordnad generalsekreterare.

IMM firade 100 år förra året och styrelsen ser med tillförsikt på framtiden. Vi är övertygade om att Parul Sharma kommer stärka samhällets förståelse för den skadliga verkan som korruption har, dess kopplingar till hot, infiltration och grov brottslighet samt dess skadliga inverkan på den gröna omställningen, en grön omställning som det svenska näringslivet i många delar förväntas leda.

Den näringslivskod som IMM står bakom är och kommer att förbli ett värdefullt verktyg både nationellt och internationellt. Parul Sharmas internationella erfarenhet inom bistånd, handel, inköp och upphandling förväntas ytterligare förstärka kodens betydelse utanför Sveriges gränser.

Några exempel på Parul Sharmas meriter och utmärkelser:

 • Masterexamen i juridik, Stockholms universitet
 • Masterexamen från London Guildhall University, (Chevening Scholar)
 • Ordförande för Agenda 2030-delegationen, utsedd av Sveriges regering (2016-2018)
 • Sommarpratare 2016, Sveriges Radio P1
 • Utnämnd till Näringslivets mäktigaste kvinna 2017 inom kategorin samhällsförändring
 • Mottagare av Giraffpriset 2019 för hållbar utveckling
 • Afrikagruppernas Solidaritetspris 2020
 • Utsedd till Biståndsdebattens mäktigaste 2018 och 2022
 • Årets talare 2022 inom kategorin Hållbarhet
 • Topp tio på listan över Sveriges Hållbarhetsmäktigaste 2024
 • Ordförande för UN Women Sverige sedan april 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wersäll, styrelseordförande IMM, 070-520 48 21
Caroline Falconer, styrelseledamot utsedd av huvudman Stockholms Handelskammare, 072-566 56 57
Ellen Hausel Heldahl, styrelseledamot utsedd av huvudman Svenskt Näringsliv, 072-543 63 38
Sara Catoni, styrelseledamot utsedd av huvudman Sveriges Kommuner och Regioner, 072-88 99 158