Regelverk

Beroende på vilka marknader en organisation är verksam finns flera regelverk rörande korruption som måste tas hänsyn till och det kan vara nödvändigt att inhämta lokal expertis kring den lagstiftning som gäller i de länder där man är verksam.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om viktiga delar i det svenska regelverket, några av de internationella regelverk som på grund av sin extraterritoriella verkan eller i övrigt har stor betydelse för företags antikorruptionsarbete samt om de konventioner mot korruption som Sverige har anslutit sig till.