Konventioner

Här kan du läsa om de konventioner mot korruption som Sverige har anslutit sig till.

Europarådets civilrättsliga konvention om korruption

Europarådets civilrättsliga konvention reglerar frågan om skadestånd till en person som lidit skada till följd av korruption. Konventionen reglerar också frågor om skydd för uppgiftslämnare.

Läs mer här

 

Europarådets straffrättsliga konvention om korruption

Europarådets straffrättsliga konvention kriminaliserar givande och tagande av muta.

Läs mer här

 

FN:s konvention mot korruption

Konventionen behandlar förebyggande åtgärder och kriminalisering gällande korruption. Regleringen omfattar också tillämpning och internationellt legalt samarbete. Länderna som är anslutna till konventionen åtar sig att kriminalisera givande och tagande av muta avseende offentligt anställda tjänstemän, både nationellt och internationellt.

Läs mer här

Tilläggsprotokoll

 

OECD-konventionen

Konventionen reglerar mutor till utländska offentligt anställda tjänstemän, och har som huvudsyfte att motverka snedvriden konkurrens som mutor kan ge upphov till.

Läs mer här