Kontakt

Institutet Mot Mutor

Box 16050, 103 21 Stockholm

Tel: 08-555 100 45

E-post: info@institutetmotmutor.se

 

Besöksadress

Brunnsgatan 2, Stockholm

 

Tillhandahållare är Institutet Mot Mutor.

Ansvarig utgivare för www.institutetmotmutor.se är Natali Phalén, generalsekreterare på Institutet Mot Mutor.