Stödjande medlemmar

Nätverkande är en viktig del i arbetet mot korruption och IMM arbetar ständigt med att finnas tillgängligt för organisationer som har ett intresse av att arbeta aktivt med frågan.

Vad IMM erbjuder sina stödjande medlemmar?

IMM:s stödjande medlemmar

Almega
FAR
Fastighetsägarna
Företagarna
HSB Riksförbund
Kooperativa Förbundet KF
Lejonfastigheter
Sparbankernas Riksförbund
Stena Metall
Swedish Medtech
Svensk Branschförening för profil- och reklamartiklar (SBPR)
Svensk Försäkring
Svenska Fondhandlareföreningen
Sveriges Bolagsjurister

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)
Vårdföretagarna