Skrifter

Institutet Mot Mutor (IMM) tillhandahåller olika skrifter som ger vägledning och stöd i antikorruptionsarbetet. Vår självreglering Näringslivskoden ska ses som ett komplement till mutlagstiftningen och innehåller konkret vägledning i olika situationer och kan hjälpa dig att reda ut vad som kan räknas som en muta. Näringslivskoden finner du nedan, tillsammans med våra andra skrifter Farliga förmåner, Rättsfallssamlingen och Bryta tystnaden.

Näringslivskoden

Farliga Förmåner

Övriga Skrifter