Korruption och hållbarhet

Hur hänger antikorruption och de globala målen i Agenda 2030 ihop?

Att väsentligt minska alla former av korruption och mutor utgör ett delmål (16.5) i Agenda 2030. Bekämpande av korruption är dock en förutsättning för att kunna uppnå alla målen i agendan och bör istället utgöra ett grundläggande mål – Mål 0 – i Agenda 2030.
Klicka på Mål 0 för att läsa mer.

Ta reda på hur korruption hämmar möjligheten att uppnå respektive mål genom att klicka på kuberna. För att läsa om Agenda 2030, klicka på cirkelsymbolen.