Favorisering

Favorisering innebär att man gynnar en vän eller släkting på bekostnad av andra. Det kan t.ex. vara att en kommunchef ger sitt syskonbarn ett sommarjobb. Eller att en upphandlingsansvarig i en kommun utformar ett upphandlingsunderlag till förmån för en väns företag. Favorisering kallas ibland också för nepotism, vänskapskorruption eller svågerpolitik.

Skadeverkningar av favorisering

Favorisering kan leda till förtroendeskador, snedvridning av konkurrens och att den bäst lämpade för ett uppdrag inte blir vald. Det kan i sin tur kan leda till stora merkostnader.

Motsatsen till favorisering är meritokrati.