Favorisering

Favorisering innebär att man gynnar en vän eller släkting på bekostnad av andra. Det kan t.ex. vara att en kommunchef ger sitt syskonbarn ett sommarjobb, eller att en upphandlingsansvarig i en kommun utformar ett upphandlingsunderlag till förmån för en väns företag. Favorisering kallas ibland också för nepotism, vänskapskorruption och svågerpolitik.

Skadeverkningar av favorisering

Favorisering kan leda till förtroendeskador, snedvridning av konkurrens och att den som är bäst lämpad för ett uppdrag eller liknande inte antas, vilket i sin tur kan leda till stora merkostnader.

I motsats till favorisering står meritokrati.