Meritokrati

Meritokrati är ett system som innebär att det är meriter, dvs. förmågor, kunskaper, utbildningsnivå etc., som är styrande framför relationer och samhällsstatus. Inom anställningsförfaranden innebär meritokrati att den som är bäst lämpad för jobbet också ska få det. Meritokrati står därför i motsatsförhållande till olika former av vänskapskorruption.