Maktmissbruk

Maktmissbruk innebär att man använder sin ställning eller inflytande för att gynna sig själv eller någon annan. Personen har ofta blivit tilldelad sin position på ett korrekt sätt, men utnyttjar den sedan för egna eller någon annans intressen. Exempelvis om en tjänsteman vid en offentlig upphandling tilldelar ett kontrakt till en närstående istället för den bäst lämpade leverantören.

Att missbruka sin makt för att skapa fördelar för sig själv eller någon annan är en vanlig definition av korruption.