Vänskapskorruption

Vänskapskorruption är favorisering av vänner i den offentliga eller privata sfären till nackdel för andra personer. Exempel på vänskapskorruption är att en upphandlingsansvarig i en kommun utformar ett upphandlingsunderlag till förmån för en väns företag.

Skadeverkningar av vänskapskorruption

Vänskapskorruption leder till förtroendeskador, snedvridning av konkurrens och att den som är bäst lämpad för ett uppdrag inte blir antagen. Det kan i sin tur leda till stora merkostnader.

Vänskapskorruption står i motsatsförhållande till meritokrati.