PEP – politiskt exponerad person

En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion. Det kan vara antingen inom stat eller någon som har/har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Som exempel på PEP finns statschef, statsminister och andra högt uppsatta politiker. Andra exempel är tjänstemän inom militären och rättsväsendet samt ledande befattningshavare i statligt ägda bolag.

På grund av sin ställning blir en PEP betraktad som särskilt riskfylld utifrån ett korruptionsperspektiv. Banker har därför ett särskilt ansvar i att behandla dessa som högriskkunder och tillämpa ökad due diligence kring dessa. Vid riskbedömningen utifrån korruptionsaspekter är det också viktigt att ta ställning till om en PEP är involverad.