Självsanering

Med självsanering menar man ofta åtgärder för att bekämpa oönskat beteende som blir vidtagna inom näringslivet utan statlig inblandning. IMM arbetar med självsanering genom Näringslivskoden och Etiknämnden samt genom att stötta branschspecifika initiativ mot korruption genom självsanering.

Självsanering blir också använt för de åtgärder som företag vidtar för att åter få tillträde till marknaden efter uteslutning. Det gäller till exempel när uteslutning uppstått på grund av korruption. Enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) har upphandlande myndigheter en skyldighet att inte utesluta en leverantör vars företrädare gjort sig skyldig till bland annat mutbrott och som vidtagit vissa åtgärder för att visa sig tillförlitlig (13 kap. 5 § LOU).