Skalbolag

Ett skalbolag är ett aktiebolag som inte bedriver någon verksamhet. Skalbolag regleras för svenskt vidkommande i inkomstskattelagen (49 kap. när skalbolaget är en fysisk person och 25 kap. när skalbolaget är en juridisk person). Du kan läsa mer om skalbolag på Skatteverkets hemsida.

Innehav av skalbolag är inte olagligt, men skalbolag kan bland annat användas för penningtvätt och kan indikera en högre korruptionsrisk.