Muta

Pengar är den vanligaste mutan

Det finns ingen lista på saker eller någon generell summa på vad som i svensk lagstiftning klassas som en muta. I brottsbalken benämns mutan som en ”otillbörlig förmån”, och det är olagligt att såväl ge som ta emot mutor. Förmånsbegreppet är brett och omfattar både materiella och immateriella förmåner. Det kan exempelvis vara en summa pengar, en gåva, representation, en resa, rabatter, att få gå före i ett kösystem m.m.

Att säga vad som är tillåtet att exempelvis ge bort eller ta emot är inte helt enkelt. Några faktorer som spelar in är bland annat förmånens värde, under vilken tidsperiod/med vilken kontinuitet förmånen lämnats och ifall de inblandade parterna arbetar i privat eller offentlig sektor.

IMM:s rättsfallsbank – en sammanfattning av mutbrottsdomar i Sverige

Om du vill läsa tidigare domar gällande mutbrott kan du titta i vår rättsfallsbank som kontinuerligt uppdateras med nya domar. Från och med 2017 framställer IMM också årligen en rättsfallssamling för att ge en enkel och sammanfattande bild över årets mutbrottsdomar. Du hittar samtliga rättsfallssamlingar här.