Muta

Det finns ingen lista på saker eller någon generell summa på vad som i svensk lagstiftning klassas som en muta. I brottsbalken blir mutan benämnd som en ”otillbörlig förmån”, och det är olagligt att såväl ge som ta emot mutor. Förmånsbegreppet är brett och omfattar både materiella och immateriella förmåner. Det kan exempelvis vara en summa pengar, en gåva, representation, resa, rabatter eller att få gå före i ett kösystem.

Att säga vad som är tillåtet att exempelvis ge bort eller ta emot är inte helt enkelt. Några faktorer som spelar in är bland annat förmånens värde och under vilken tidsperiod/med vilken kontinuitet förmånen blivit lämnad. Det kan också spela roll ifall de inblandade parterna arbetar i privat eller offentlig sektor. Om du vill ha mer vägledning kring hantering av förmåner kan du läsa avsnittet om förmåner i Institutet Mot Mutors Kod mot korruption i näringslivet.

IMM:s rättsfallsbank – en sammanfattning av mutbrottsdomar i Sverige

I IMM:s rättsfallsbank hittar du svenska mutbrottsdomar från 2010 och framåt. Vi uppdaterar den kontinuerligt med nya domar. Från och med 2017 framställer IMM också årligen en rättsfallssamling för att ge en sammanfattande bild över årets mutbrottsdomar. Du hittar samtliga rättsfallssamlingar här.