Nyheter

Antikorruption kan bli en stark exportvara för Sverige

27 juni 2024

Sverige, med en begränsad hemmamarknad, jobbar hårt med exportfrämjande åtgärder. Person- och lastbilar, läkemedel, trävaror, järn och stål är några av våra viktigaste exportvaror. Men vid sidan av varuproduktionen har Sverige ett annat område där vi byggt en gedigen kunskap som vi med stolthet skulle kunna exportera, och det är vårt arbete med att förhindra korruption. Institutet Mot Mutor, IMM, har under 100 år arbetat med ett gediget påverkansarbete i frågor som rör mutor och korruption. Som en viktig del av Team Sweden, ett paraply för de departement, myndigheter och bolag i Sverige som arbetar med exportfrämjande insatser för svenska företag, står vi nu mer redo än någonsin att få vara med och påverka.

IMM:s exportvara säkerställer goda affärer, hållbar utveckling, tryggt bistånd, och demokratiska principer. Dessutom kan vi med glädje berätta att näringslivskoden, som är ett komplement till mutbrottslagstiftningen, nu även finns på arabiska, franska, spanska, och ukrainska.

Men trots att vi har få mutbrottsdomar i Sverige och trots att vi hamnar högt upp i korruptionsindex och rankingar globalt, visar stickprov och barometrar att vi har en växande utmaning. Enligt Eurobarometer för Sverige från 2023, instämmer 51 procent att det förekommer korruption i nationella offentliga institutioner, 55 procent instämmer på lokal och regional nivå. 36 procent av svenskarna tror vidare att korruption är utbrett i Sverige. IMM:s rättsfallssamling från 2023 visar också tydligt att de svenska mutbrottslingarna bara blir yngre för varje år, något som är djupt oroväckande.
Hur stort är mörkertalet för mutor och korruption hemma i Sverige egentligen? Vi har inte svaret, men vi har verktygen och energin för att fortsätta påverka, utbilda och vägleda samtliga samhällssektorer med robusta antikorruptionsprogram. Det förebyggande arbetet är svaret på många av samhällets korruptionsutmaningar.

Sedan 2023 har IMM lyft de framträdande korruptionsriskerna inom miljö- och klimatområdet, och vi ser en växande infiltration på området, med insiders, gränsöverskridande verksamheter, förvärv av bolag för att utöva korrupta affärer, och med ett fokus på företag och tillsynsmyndigheter.

I samband med att vi lyfter riskerna, lyfter vi även våra rekommendationer och önskemål som exempelvis behovet av ett verktyg inom revisionsbranschen som kopplar miljö- och klimatfrågan till mutor och korruption, bakgrundskontroller vid anställning speciellt inom tillsynsuppdrag med fokus på miljö och utsläpp. Vårt arbete på området har bara börjat.

Mitt tillförordnande går mot sitt slut och jag konstaterar att det varit ett mycket intensivt år med påverkansarbete inom samtliga samhällssektorer. Nu ser jag väldigt mycket fram emot ett ännu intensivare arbete mot mutor och korruption i Sverige liksom globalt, dock i rollen som ordinarie generalsekreterare på IMM.

Jag vill tacka IMM:s huvudmän, Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare, och Sveriges Kommuner och Regioner för det gedigna stöd och förtroende som IMM:s arbete får genomgående. Tack också till våra partnerorganisationer och alla stödjande medlemmar för att ni står bakom vårt arbete och visar att antikorruption är grundstommen i så många samhällsbärande frågor. Jag vill också passa på att tacka Natali Engstam Phalén, tidigare generalsekreterare på IMM, för hennes kommentar till min utnämning.

”I mer än 100 år har IMM varit en tydlig röst i kampen mot korruption. När detta arbete nu fortsätter är min förhoppning att organisationen ska synas och höras mer än någonsin, och vara det naturliga navet för det svenska näringslivets arbete mot korruption. Med Parul vid rodret är jag helt övertygad om att detta kommer uppfyllas, och mer därtill!”

Efter sommaruppehållet kommer IMM växla upp insatserna mot små och medelstora företag, kommunala bolag och kommuner, något vi ser fram emot. Vi har nya rapporter och plattformar som ska lanseras i höst så att vi kan nå ut till fler och påverka ännu bredare.

Parul Sharma
Tf Generalsekreterare
www.institutetmotmutor.se