Nyheter

Axel Johnson ny stödjande medlem till IMM

19 december 2022

Styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) har antagit Axel Johnson som ny stödjande medlem till organisationen och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

– Näringslivet förvaltar ett särskilt förtroende att upprätthålla en välfungerande marknad och bidra till ett hållbart samhälle. En grundläggande förutsättning för att uppnå detta är att inom näringsverksamhet bedriva ett effektivt antikorruptionsarbete. Genom medlemskapet bidrar Axel Johnson dels till IMM:s arbete mot korruption, dels betonar de vikten av antikorruptionsfrågan ytterligare, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare för IMM.

Den familjeägda koncernen Axel Johnson grundades 1873. Idag är koncernen en av Nordens största inom handel och tjänster. Deras största verksamhetsområde är mat, men koncernen har även verksamheter inom områden som industri, IT-lösningar, skönhet, hälsa och solenergi. Axel Johnson strävar efter att vara en positiv förändringskraft i de samhällen de är en del av. För mer information om Axel Johnson, klicka här.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor samt antikorruptionsutbildningar. Medlemskapet kan också ingå som ett led i det interna antikorruptionsarbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här, eller besök vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.