Nyheter

Parul Sharma, tf generalsekreterare för IMM, Institutet Mot Mutor, ny ordförande för UN Women Sverige

22 april 2024

På årsmötet i UN Women Sverige den 20 april valdes människorättsjuristen Parul Sharma, tillförordnad generalsekreterare för Institutet Mot Mutor, IMM, till ny ordförande.

UN Women Sverige grundades 2011 och är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar till stöd för UN Women, FN:s jämställdhetsenhet (the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). Den nationella kommittén i Sverige är en av tolv nationella kommittéer i världen. UN Women Sveriges arbete bedrivs av ett kansli i Stockholm, en ideellt arbetande styrelse och ideellt engagerade medlemmar i våra lokalföreningar och nätverk runtom i landet.

“Att stärka kvinnors och flickebarns rättigheter är nyckeln till en hållbar värld och riktig förändring”, säger Parul Sharma.

“Denna enkla tes gör mig ännu stoltare att få träda in som ordförande för en FN-organisation som har kvinnors rättigheter som sitt fokusområde. Det är en stor ära och möjlighet för mig att arbeta för verklig förändring.”

IMM har under våren 2024 undersökt hur de stora textilföretagen i Sverige beskriver sambandet mellan jämställdhet, kvinnors rättigheter och korruptionsrisker.

“Av de elva större textilbolagens hemsidor och hållbarhetsrapporter framstår det klart att ingen av dessa arbetar med hur mutor och korruption faktiskt påverkar kvinnors rättigheter i värdekedjan”, konstaterar Parul Sharma.

“Bristen på förståelse för varför en antikorruptionsanalys är viktig för textilindustrin, och framför allt för kvinnors rättigheter, är markant. Jag vet att UN Women arbetar hårt för att få med storbolag i det proaktiva arbetet för jämställdhet och jag ser här en stor möjlighet för mig att vara med och uppmuntra till detta.”

Parul Sharma menar att kvinnors rättigheter oftast betraktas som en jämställdhetsfråga men att jämställdhet blivit ett modeord utan mening i vissa sektorer.

“Här vill jag vara med och höja ribban och öka förståelsen hur man aktivt och praktiskt kan arbeta med dessa frågor i samhället.”

Tydligare kompetensfrämjande insatser i hur hållbarhetsfrågor påverkar jämställdhet och kvinnors rättigheter behövs verkligen, menar hon vidare.

“Min ambition har alltid varit att göra mänskliga rättigheter och hållbarhet folkligt så att alla kan förstå, inte bara en liten gruppering. Detta gäller såklart även frågor som rör jämställdhet.”