Nyheter

Business Sweden ny stödjande medlem till IMM

25 september 2019

Styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) har antagit Business Sweden som ny stödjande medlem till organisationen och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

– Att göra affärer på komplexa marknader är ett riskutsatt område som kräver ett antikorruptionsarbete i framkant. Business Sweden är här en viktig stöttande aktör och vi är glada att Business Sweden markerar vikten av antikorruptionsfrågorna genom att bli stödjande medlem till IMM. Medlemskapet sänder ett tydligt budskap mot korruption såväl internt som externt och bidrar till IMM:s fortsatta arbete att motverka korruption, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. Med nätverk på alla nivåer erbjuder Business Sweden strategisk rådgivning och handfast support, såväl i Sverige som på 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden som bildades år 2013 ägs gemensamt av staten och näringslivet och har idag cirka 500 medarbetare varav merparten arbetar i utlandet. För mer information om Business Sweden, klicka här.

– I vårt arbete med att hjälpa svenska företag att göra hållbara internationella affärer ser vi att risken för att hamna i sammanhang där korruption förekommer ibland är överhängande. Som rådgivare har vi en viktig uppgift att fylla och vi vill med vårt medlemskap hos IMM markera för både svenska och utländska företag att vi tar antikorruptionsfrågorna på allvar och att Business Sweden har nolltolerans mot korruption och mutor – oavsett på vilken marknad vi verkar, säger Fredrik Fexe, vVD på Business Sweden.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor. Medlemskapet kan också ingå som ett led i CSR-arbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här, eller besök vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.