Nyheter

Dilemmasamling ska bidra till ökade diskussioner om svåra etiska frågor

9 december 2021

Att veta hur man ska agera i situationer som rör förmåner eller etiska dilemman är inte alltid helt enkelt. Utbildning och diskussioner behövs på arbetsplatsen för att anställda ska kunna känna trygghet i att hantera situationer på rätt sätt. För att hjälpa verksamheter med detta lanserar Institutet Mot Mutor (IMM) idag en dilemmasamling med fokus på antikorruption.

En viktig komponent i det förebyggande antikorruptionsarbetet är att informera och utbilda sina anställda. För verksamheter innebär det att kontinuerligt arbeta för att lyfta frågor som är svårhanterliga eller ställer den anställde inför ett dilemma. För att underlätta för verksamheter och stötta i det förebyggande antikorruptionsarbetet har IMM nu tagit fram en dilemmasamling. Förhoppningen är att företag och andra organisationer kan använda övningarna i samtal och utbildning av anställda.

– Korruption tar sig uttryck på många olika sätt. Som anställd är det därför lätt att hamna i gråzoner där det är svårt att veta hur man ska hantera uppkomna situationer. Den etiska kompass som varje anställd behöver måste därför alltid utmanas och uppdateras. Här behöver ledningen vara tydliga med vad som ska gälla i situationer som kan uppstå inom verksamheten. De behöver även ta ansvar för att utbilda sina anställda och lyfta svåra etiska frågor genom diskussioner på arbetsplatsen, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare IMM.

Trygga anställda skapar en god organisationskultur

Dilemmasamlingen innehåller bland annat situationer som rör förmåner, visselblåsning, vänskapsrelationer och hantering av leverantörer och mellanhänder. Genom att diskutera och resonera kring situationerna kan anställda bli tryggare i att veta vad som är rätt eller fel. Det är också viktigt att ledningen har tydliga riktlinjer kring hur situationen ska hanteras. Anställda ska även känna sig trygga i att veta vem de ska vända sig till med sina frågor.

– Alla verksamheter måste våga lyfta svåra frågor och välkomna anställda som vill diskutera eller som slår larm om missförhållanden. Det ger trygga anställda och minskar risken för att skapa en tystnadskultur, vilket är en grogrund för korruption, säger Hayaat Ibrahim.

Hon fortsätter:

– I IMM:s rapport om förklaringsmodeller bakom mutbrott var kunskapsbrist, att personerna inte visste vad som var tillåtet eller inte, vanligt förekommande. Flera uppgav också att de inte kände till företagets policy. Därför är det viktigt att verksamheter inte bara skapar tydliga regler och policys, utan även kontinuerligt informerar och utbildar sina anställda.

Du kan läsa och ladda ner dilemmasamlingen här.