Nyheter

Hayaat Ibrahim utsedd till en av de mäktigaste i Hållbarhetsverige 2021

3 februari 2021

Aktuell Hållbarhet utser årligen de 101 mäktigaste personerna som bidrar till hållbar utveckling. I år har Institutet Mot Mutors (IMM) tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim blivit utsedd till en av dessa personer (plats 76).  

– Jag är otroligt hedrad att bli utnämnd till en av de mäktigaste personerna inom hållbarhet i Sverige 2021. Det är ett kvitto på att IMM:s arbete med att driva antikorruption som vår tids viktigaste hållbarhetsfråga får allt större fokus i såväl näringslivet som samhället i stort, säger Hayaat Ibrahim.

Hon fortsätter:

– Korruption utgör det främsta hindret för hållbar utveckling och är en avgörande faktor till att kränkningar av mänskliga rättigheter, miljö och arbetsvillkor kan fortgå. Beräkningar uppskattar att cirka 35 000 miljarder kronor årligen går förlorat till följd av korruption. Samtidigt uppskattas det finansiella gapet för att uppnå hållbarhetsmålen uppgå till 25 000 miljarder kronor. Genom att eliminera korruption kan vi frigöra resurser för att uppnå målen i Agenda 2030. Därför behöver vi sträva mot att göra Mål 0 – Ingen korruption – till det grundläggande målet i hållbarhetsarbetet.

Du kan läsa mer på Aktuell Hållbarhets hemsida.