Nyheter

Hexatronic Group ny stödjande medlem till IMM

21 november 2019

Styrelsen för Institutet Mot Mutor (IMM) har antagit Hexatronic Group som ny stödjande medlem till organisationen och utökar därmed medlemsskaran ytterligare.

– Vi är glada att välkomna Hexatronic Group som stödjande medlem till IMM. Med medlemskapet markerar Hexatronic Group vikten av antikorruptionsfrågorna och bidrar till IMM:s fortsatta arbete mot korruption. Beslutet att stödja IMM sänder samtidigt ett tydligt budskap mot korruption såväl internt som externt, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Hexatronic Group AB är en teknikkoncern specialiserad på fiberkommunikation. Koncernen levererar produkter och lösningar för optiska fibernät och kan tillhandahålla ett komplett sortiment av passiv infrastruktur till telekomföretag. Koncernen består av 16 bolag med totalt 540 anställda och har sitt säte i Göteborg. För mer information om Hexatronic Group AB, klicka här.

– Det är viktigt att våra kunder, investerare och andra intressenter känner tillit till Hexatronic och vet att vi står för en hög affärsetik. Inom koncernen vill vi bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål 16.5 uppnås: ”väsentligt minska alla former av mutor och korruption”. Vi är stolta över att vårt antikorruptionsarbete nyligen uppmärksammades i samband med Dagens Industris och Lunds Universitets ranking av börsnoterade bolag, säger Henrik Larsson Lyon, VD för Hexatronic Group.

IMM arbetar för att motverka korruption och mutor och att stötta samhällets aktörer i hur korruptionsrisker kan hanteras. Företag och organisationer kan stödja IMM. Stödjande medlemmar ingår i IMM:s nätverk och får bland annat tillgång till stöd i korruptionsfrågor. Medlemskapet kan också ingå som ett led i CSR-arbetet.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara stödjande medlem till IMM? Klicka här.