Nyheter

IMM om SVT:s rapportering om svenska företag på Världsbankens sanktionslista

3 mars 2020

Världsbanken utreder återkommande misstänkt korruption hos företag som deltar i utvecklingsprojekt som finansieras av banken. Om företaget sannolikt varit inblandad i korruption hamnar företaget, och i vissa fall enskilda personer, på Världsbankens sanktionslista. På listan finns idag 13 svenska företag och fem personer, något som SVT rapporterade om under gårdagen.

– Korruption inom utvecklingsprojekt står i direkt motsatsförhållande till projektens syfte. Världsbanken har pekat ut korruption som ett av de största hoten mot utveckling och fattigdomsbekämpning. Det är viktigt att diskussionen om vad mutor i affärsrelationer faktiskt innebär inte stannar vid en fråga om regelefterlevnad eller inte utan handlar om vad inbegripande i korrupta ageranden får för följdkonsekvenser, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM).

I samband med SVT:s granskning deltog Natali Engstam Phalén i Rapport samt Aktuellt den 2 mars.

Du kan se Rapport-inslaget här (med start från 05:30)

Du kan se Aktuellt-inslaget här (med start från 30:37).

Klippen är tillgängliga till och med den 9 mars.

Ett kortare inslag om korruptionens förhållande till tillit kan även ses här.