Nyheter

IMM på plats i Almedalen 2018

23 maj 2018

Institutet Mot Mutor (IMM) är på plats i Almedalen. På torsdagen den 5 juli samlar IMM tillsammans med Transparency International Sverige och AmCham Sweden aktörer från såväl offentlig som privat sektor till en heldag fylld med seminarier under benämningen Tillsammans mot Korruption. IMM:s generalsekreterare Natali Phalén kommer att finnas på plats måndag till torsdag under Almedalsveckan.

Under torsdagsmorgonen kommer riksdagspartierna att intervjuas om vad som bör göras för att minska mutor och korruption i Sverige. Klockan 12 kommer även civilminister Ardalan Shekarabi att frågas ut om regeringens arbete för att bekämpa korruption.

– Det är viktigt att korruptionsfrågan lyfts högt på den politiska agendan. Korruption i alla dess former skadar tilliten i samhället och bekämpande av korruption är ytterst en demokratifråga. Därför måste vi säkerställa att Sverige fortsatt är ett land med en låg grad av korruption, bland annat genom att diskutera korruptionsrisker och hur dessa ska hanteras, säger Natali Phalén, generalsekreterare IMM.

Sju seminarier kommer att anordnas inom ramen för Tillsammans mot Korruption och under dessa diskuteras korruptionsutmaningar i offentlig såväl som privat sektor, liksom innovativa sätt att bekämpa korruption med hjälp av AI och blockkedjeteknologi.

– Att ta kampen mot korruption är också en förutsättning för att uppnå de globala mål som har uppställts genom Agenda 2030. Korruption är vår tids största hot mot såväl samhällelig som ekonomisk utveckling och graden av korruption visar internationellt sett dessvärre inga tecken på att minska. Politik och näringsliv måste gemensamt samverka för att tackla de korruptionsutmaningar som finns internationellt, fortsätter Natali Phalén.

Hela programmet:

09.00 – Vad gör de politiska partierna för att bekämpa korruption?

10.00 – Är jag korrupt? Dilemmadiskussioner på scen

11.00 – Hur kan man effektivisera antikorruptionsarbetet i samhällsbyggnadsbranschen?

12.00 – Civilministern frågas ut om arbetet mot korruption

13.00 – Blockkedjan och AI – ökad transparens eller nya gömställen?

14.00 – Etiska dilemman på komplexa marknader – vad kan uppstå och hur ska man agera?

16.00 – Mot korruption för hållbar handel

Läs mer på www.tillsammansmotkorruption.se för mer information om seminarierna.

För mer information om IMM:s aktiviteter eller om IMM:s generalsekreterare Natali Phaléns tillgänglighet för paneldeltagande eller ett möte – kontakta marknadskommunikatör Stina Lif på stina.lif@institutetmotmutor.se.