Nyheter

IMM:s Etiknämnd ger ledning om hur företag får dela ut stipendium

21 december 2018

Är det enligt Näringslivskoden tillåtet för företag att dela ut stipendium? Både ja och nej, beroende på vem som tar emot stipendiet och hur det är utformat. Det konstaterar Institutet Mot Mutors (IMM) Etiknämnd i ett beslut publicerat idag.

Frågan som ställts till Etiknämnden gäller om ett företag kan dela ut stipendium som uppmärksammar personer som har utmärkt sig inom ett yrkesområde. Förutom äran att tilldelas stipendiet får stipendiaten välja mellan att genomföra en utbildning eller certifiering inom området till ett högsta värde om 50 000 kr och att skänka motsvarande summa till ett av två välgörande ändamål som företaget har angett.

Etiknämnden fastslår att med den strikta utformning som Näringslivskoden har när det gäller förmåner till personer som utövar myndighetsutövning eller beslutar om offentlig upphandling är det utifrån koden inte tillåtet att ge stipendiet till någon inom den mottagarkategorin.

– Det är centralt att myndighetsutövning och offentlig upphandling sker utan risk för misstanke om påverkan, säger Natali Phalén, generalsekreterare IMM.

För övriga mottagare konstaterar Etiknämnden att stipendiet vad gäller finansiering av utbildning eller certifiering (men inte möjligheten att skänka pengar till välgörenhet) är godtagbart under vissa förutsättningar. Kriterierna för tilldelning, jurymedlemmarna och vinnaren av stipendiet ska redovisas på ett transparent sätt. Det är också en förutsättning att stipendiatens arbetsgivare godkänner mottagandet av stipendiet och att stipendiaten inte kan påverka beslut som rör myndighetsutövning eller offentlig upphandling i relation till företaget.

– Ett stipendium skiljer sig från den typiska förmånen i form av en gåva eller belöning. Ur samhällelig synpunkt är det positivt med stipendier till goda ändamål. Detta har Etiknämnden beaktat i sin bedömning av tillåtligheten av stipendiet, säger Natali Phalén.

– Det är många gånger inte enkelt att avgöra om en förmån är tillåten att ge eller inte och flera faktorer spelar in. Näringslivskoden tillsammans med möjligheten att begära beslut från Etiknämnden erbjuder ett konkret stöd för den som vill säkerställa att man gör rätt, fortsätter Natali Phalén.

Etiknämndens beslut fattades den 4 december 2018 och du kan läsa det här.

För att läsa Näringslivskoden, klicka här.

Presskontakt
Natali Phalén
Generalsekreterare IMM
070-254 34 75