Nyheter

IMM:s generalsekreterare gästkrönikör i Advokaten

6 februari 2018

Frihet från korruption är en förutsättning för såväl en fungerande rättsstat som upprätthållande av mänskliga fri- och rättigheter. Utan korruptionsbekämpning kommer de globala mål som uppställts genom Agenda2030 inte kunna realiseras. Flera aktörer i samhället har på olika sätt ansvar för att motverka korruption. En yrkesroll med särskilt ansvar inte bara för att tillvara den enskilde klientens intresse utan också att värna rättsstatens grundprinciper och de mänskliga fri- och rättigheterna i stort är advokater. Det är därmed också en yrkesroll med särskilt ansvar i kampen mot korruption.

Om detta skriver IMM:s generalsekreterare Natali Phalén i sin gästkrönika i senaste numret av Advokaten.

>>Krönikan kan läsas i sin helhet här