Nyheter

Information från Almedalen

3 juli 2013

Under de inledande dagarna av Almedalsveckan har flera spännande seminarier inom området Korruption genomförts.

Bland annat presenterade Brå en rapport under rubriken ”Den anmälda korruptionen i Sverige”. I rapporten har korruptionsärenden från Riksenheten mot korruption granskats.
Institutet Mot Mutor medverkade i ett seminarie arrangerat av Örebro Universitet under rubriken ”Kommunens bästa till varje pris” Hur förebyggs korruption?
stjernqvist-sunden
Foto: Örebro Universitet

ohly-stjernkvist-sunden-1

Foto: Örebro Universitet