Nyheter

Krönika: Därför glöms antikorruption bort i Agenda 2030-arbetet

4 december 2018

Placerat som ett delmål, 16.5, i Agenda 2030 finns att väsentligt minska alla former av korruption och mutor. Enorma summor pengar går dock förlorat till korruption, samtidigt som korruption hämmar möjligheten för de flesta av de mål som ingår i Agenda 2030. Antikorruptionsarbetet måste därför prioriteras betydligt mer, som ett fundament i hållbarhetsarbetet och inte enbart som en fråga om regelefterlevnad.

Om detta viktiga ämne har IMM:s generalsekreterare Natali Phalén skrivit en krönika i senaste numret av Aktuell Hållbarhet.

Läs krönikan här