Nyheter

Ny rapport undersöker idrottskorruption

28 september 2023

En ny rapport från Polismyndigheten lyfter förekomsten av organiserad brottslighet och korruption inom idrotten i Sverige. I rapporten framgår bland annat att idrottskorruption främst förekommer i form av matchfixning och vid oseriös förmedlarverksamhet. Bedömningen är att den organiserade brottsligheten tar mark inom idrotten.
– Korruptionens framfart inom den svenska idrottsrörelsen är djupt oroande. Inte minst då idrotten är, och fortsatt ska vara, en positiv samhälls- och förändringskraft. Rapporten visar ett tydligt och brådskande behov av att stärka arbetet mot korruption inom idrotten, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

Fenomensrapporten Idrottskorruption syftar till att öka Polismyndighetens, samt andra samverkansparters, kunskap kring hur aktörer inom organiserad brottslighet bedriver kriminell verksamhet kopplat till korruption inom idrotten. Rapporten ska dessutom öka kunskapen kring de sårbarheter den organiserade brottsligheten nyttjar för att möjliggöra genomförandet av brotten.

I Sverige förekommer idrottskorruption främst i form av matchfixning kopplat till spelmarknaden samt vid oseriös förmedlarverksamhet av spelare. Denna typ av korruption bygger på att relationer är upprätthållna över tid. Utöver detta är en faktor att det finns personer som är mottagliga för korruption. Mottagligheten är en sårbarhet som kriminella utnyttjar vid både matchfixning och förmedlarverksamhet. Bedömningen är att organiserad brottslighet tar mark inom idrotten och utgör ett växande samhällsproblem. Det är inom fotbollen idrottskorruption är som mest utbrett.

Idrottskorruptionen expanderar

I rapporten är bedömningen att idrottskorruption är i ett expansivt skede. Idag är den främst centrerad till storstadsregionerna, men sannolikheten är att den sprider sig till mindre orter. Bedömningen av matchfixning är att den i stort kommer förbli oförändrad, såväl långsiktigt som kortsiktigt. Rapporten uppger även att det eventuellt kan synas en ökande trend av matchfixning framåt. Detta sannolikt till följd av att kunskapen kring fenomenet ökar samt att fler fall kan komma att identifieras. Vad gäller oseriös förmedling kan en ökande trend ses på lång sikt där aktörer utökar verksamheten genom att söka sig längre ner i divisionerna och till klubbar utanför storstadsregionerna.

Sammantaget framgår av rapporten att tystnadskulturer, brist på öppenhet och transparens mellan klubbar och föreningar samt brist på ansvarsutkrävande möjliggör utökandet av marknadsandelar inom idrotten för den organiserade brottsligheten. Bristen på transparens mellan klubbar och föreningar riskerar dessutom att hämma samverkan mot problematiken.

– Transparens och tillit är två väldigt viktiga förutsättningar för alla samhällssektorer, menar Parul Sharma.

Läs rapporten här.