Nyheter

Ny upplaga av boken Mutbrott

10 mars 2020

Boken Mutbrott (tidigare Mutbrott och korruptiv marknadsföring) är den fjärde upplagan av Thorsten Cars, fd. styrelseordförande för Institutet Mot Mutor (IMM), sedan länge uppskattade bok om korruption och mutbrott. Tillsammans med IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén togs initiativ att uppdatera boken för att den ska hållas aktuell.

Boken innehåller en utförlig redogörelse för såväl syftena bakom mutlagstiftningen, hur lagstiftningen ska tolkas, vem som kan hållas ansvarig för mutbrott samt konsekvenserna vid brott mot bestämmelserna. Genomgående används rättsfall för att illustrera bestämmelserna och visa på de former som svensk mutbrottslighet tar sig uttryck.

Den nya upplagan är uppdaterad med rättsfall sedan den befintliga mutlagstiftningen trädde i kraft den 1 juli 2012. Vidare har boken uppdaterats i fråga om den internationella antikorruptionsutvecklingen samt med vägledning om vilka krav som utifrån svensk rätt finns att arbeta förebyggande mot korruption.

Tidigare upplagor av Mutbrott har använts som referens av domare och åklagare i mutbrottsdomar (nyligen i det s.k. Allsvenskanfallet som finns sammanfattat i IMM:s rättsfallssamling Mutbrott i Sverige 2019). Boken vänder sig till en bred målgrupp, såsom jurister, ekonomer, revisorer, inköps- och försäljningspersonal samt journalister, men även till alla som på något sätt är intresserade av korruptionsproblematiken.

Mutbrott ingår i IMM:s skriftserie.

Läs mer om boken här.

Du kan även läsa en intervju med Thorsten Cars och Natali Engstam Phalén här.