Nyheter

Ny vice ordförande och ledamöter till IMM:s Etiknämnd

21 mars 2018

Institutet Mot Mutors (IMM) styrelse har utsett justitierådet Petter Asp till ny vice ordförande för IMM:s sakorgan Etiknämnden. Petter Asp ersätter Madeleine Leijonhufvud som ny vice ordförande för Etiknämnden.

Styrelsen har samtidigt utsett två nya ledamöter till Etiknämnden:

Michaela Ahlberg, Ethics & Compliance specialist
Lars Dirke, hovrättslagman Svea hovrätt.

– Vi är väldigt glada för de nya ledamöterna som tillför ytterligare kompetens och bredd till Etiknämnden, säger Natali Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

Om Etiknämnden

Nämnden tar emot förfrågningar och lämnar förhandsutlåtanden om ett visst förfarande är förenligt med den Näringslivskod som IMM förvaltar. Beslut från Etiknämnden ger praktisk vägledning för att hjälpa näringslivet att göra rätt med en marginal till det straffbara. Näringslivskoden och Etiknämnden är positiva verktyg i näringslivets arbete med självreglering mot korruption.

Kontakta IMM:s generalsekreterare Natali Phalén för mer information 070-254 34 75 eller natali.phalen@institutetmotmutor.se